Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan de mens in nood en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbare en door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God.

De kinderen in de sloppenwijk bidden voor het eten.