Financieel

Financiële verantwoording

Na afloop van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een financieel overzicht over het geëindigde boekjaar opgemaakt.

Bestuurders

Voorzitter: mevr. J. Hulsman
Secretaris: dhr. A. de Jong
Penningmeester:dhr. P. Hendriks
Algemeen lid: mevr. M Hendriks-Zoetemelk

Beloningsbeleid

De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften,
donaties en inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten.
De stichting ontvangt geen subsidies.
De bestuursleden ontvangen geen beloningen, vergoedingen of salaris.

Financieel overzicht 2022

Inkomsten
Giften€ 19.279,50
Totaal Inkomsten€ 19.279,50
Uitgaven
Administratiekosten€ 116,57
Projecten Filippijnen  € 18.604,02
Projecten Pakistan€ 1.545,00
Projecten Roemenië€ 1.185.00
Totaal Uitgaven€ 21.450,59
Banksaldo
Per   1-  1-2022€ 14.793,41
Per 31-12-2022€ 12.622,32