Jaarverslag 2022

De stichting heeft het beschikbare budget volgens de vastgestelde criteria besteed ten behoeve van diverse projecten in Roemenië en op de Filippijnen.
In Roemenië wordt het geld voornamelijk besteed aan noodlijdende gezinnen.
Op de Filippijnen wordt het geld vooral besteed aan de alleramste kinderen in de sloppenwijk Payatas bij Manila.

Er worden nu in totaal 46 kinderen gesponsord om naar school te kunnen gaan.

Plannen 2023

De stichting heeft zich niet verplicht om bijdragen over meerdere jaren te verstrekken, maar werkt in een aantal gevallen wel op basis van een meerjarige verbondenheid om lange termijn doelstellingen te helpen realiseren.
In 2023 zullen een aantal doelen opnieuw ondersteund worden met een bijdrage. De hoogte van de bijdrage zal in elk specifiek geval bepaald worden aan de hand van de actuele situatie.

De kinderen in de sloppenwijk krijgen eten en schoolspullen.