Organisatie

Stichting Immanuël

Stichting Immanuël is in 1992 opgericht.
Het doel van de stichting is o.a. mee te werken aan de grote opdracht zoals die door Jezus Christus gegeven is in Mattheüs 28:19 en 20.
Zij doet dit door het verlenen van geestelijke en materiële hulp aan de mensen in nood.

De stichting tracht dit onder meer te verwezenlijken door:
  • De mensen in Nederland en daar buiten op te roepen medeleven te tonen met allen die hulp behoeven.
  • Zich in te zetten voor allerlei mensen van wie hun mensenrechten geheel of gedeeltelijk ontnomen zijn.
  • Het verzenden van hulpgoederen naar noodgebieden.
  • Voorlichting te geven over de projecten van de stichting.
  • Het uitgeven van eigen publicaties.
  • Het inzamelen van hulpgoederen.
  • Samenwerken met andere organisaties.
Het werk wordt ondersteund door christenen uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen.